დამკვეთი:
პიქსელი

დავალება:
დიზანის შემუშავება, ბეჭდვა და მონტაჟი

დიზანის შემუშავება, ფართოფორმატიანი ბეჭდვა და მონტჟი საკუთარი კომპანიისათვის