დამკვეთი:
რესტორანი “პრაღა”

დავალება:
მენიუს, ფლაერისა და სავიზიტო ბარათის დამზადება

დიზანის შემუშავება და ბეჭდვა-ფლაერი, მენიუ, სავიზიტო ბარათი.