დამკვეთი:
ბროდვეი

დავალება:
რეკლამის დამზადება

საკონდიტრო მაღაზია ბროდვეისთვის მოცულობითი ასოების დამზადება, მონტაჟი