დამკვეთი:
ვილმარტი

დავალება:
გარე რეკლამის დამზადება

სუპერმარკეტების ქსელ ვილმარტისთვის მოცულობითი ასოების დამზადება და მონტაჟი.