დამკვეთი:
სასტუმრო “აისი”

დავალება:
ლოგოს დიზაინი,რეკლამის შემუშავება და მონტაჟი

მაღალსართულიან შენობაზე რეკლამის მონტაჟი. მოცულობითი ასოები განათებით, სასტუმრო აისისთვის.