დამკვეთი:
სასტუმრო ლეგასი

დავალება:
ბილბორდის დიზაინი, მონტაჟი

სასტუმრო ლეგასის ბილბორდის შემუშავება, ბეჭდვა და მონტაჟი.