დამკვეთი:
გუმბათი ჯგუფი

დავალება:
ფლაერის ბეჭდვა

ფლაერების ბეჭდვა საახალწლო აქციისთვის .სამშენებლო კომპანია გუმბათი ჯგუფი.