დამკვეთი:
ჩიპი დეილი

დავალება:
მოსაწვევების დამზადება

მოსაწვევების დამზადება ბავშვთა გასართობი ცენტრი “ჩიპი დეილისთვის”