დამკვეთი:
ივერია ოილ ინთერნეიშენალ

დავალება:
ეტიკეტის შემუშავება

4 სხვადასხვა ეტიკეტის დიზაინის შექმნა, ზეთის მწარმოებელი კომპანია ივერია ოილ ინთერნეიშენალისთვის.