დამკვეთი:
ივერია ოილ ინთერნეიშენალ

დავალება:
საფირმო სტილის შექმნა

საფირმო სტილის შემუშავება კომპანია ივერია ოილ ინთერნეიშენელისთვის.

მათ შორის: საფირმო ბლანკი, სარეკლამო სტენდი,ფლაერები, სავიზიტო ბარათები, კალმისა და მაისურის ბრენდირება, ფასმაჩვენებელი, სარეკლამო ბუშტები კომპანიის ლოგოთი და პროდუქციით.