დამკვეთი:
ივერია ოილ ინტერნეიშენალი

დავალება:
ბილბორდის დიზაინის შემუშავება და მონტაჟი

დიზაინის შემუშავება, ბეჭდვა და მონტაჟი.