დამკვეთი:

ახალი ბათუმი ჯგუფი

დავალება:
დიზაინის შემუშავება, ბეჭდვა და მონტაჟი

დიზაინის შემუშავება, ფართოფორმატიანი ბეჭდვა და მონტაჟი სამშენებლო კომპანია ახალი ბათუმი ჯგუფისთვის