დამკვეთი:
პიქსელი

დავალება:
სავიზიტო ბარათის დამზადება


სავიზიტო ბარათების დიზაინი და ბეჭდვა.